Herprogrammeer je hersenen


De rest van ons leven is geen vaste weg , en we zijn niet gedoemd door onze genen.

We zijn gemaakt om te veranderen, ons aan te passen en flexibel te zijn.  

Je gedachten hebben een effect op je hersenen, je lichaam en je leven. 

Laten we beginnen met enkele basisprincipes over de hersenen. 

Beschouw je hersenen als drie-in-één. Je hebt letterlijk drie hersens waarmee je kunt gaan van denken naar doen naar zijn.

We beginnen met je eerste brein, je neocortex. Je neocortex is de zetel van je bewuste geest. Het is het grootste en meest ontwikkelde deel. 

Dit is het deel van je hersenen dat je de driedimensionale realiteit laat waarnemen. Het is verdeeld in verschillende regio's en verschillende gebieden. Dus de voorkant van de hersenen, de frontale hersenen genoemd, maakt 40% uit van je hele brein. En dat is wat ons onderscheidt van alle andere soorten. Bij de volgende dichtstbijzijnde soort, de chimpansees, is dat ongeveer 14 tot 17%. Bij honden ongeveer 7% bij katten ongeveer 3%. 

De frontale kwab wordt het gebied van de uitvoerende functies genoemd, de CEO van de hersenen of de orkestleider. Met de frontale kwab kunnen we beslissen over actie, ons concentreren, dingen uitvinden, speculeren, intentie of aandacht hebben. Het is het gebied van onze hersenen dat onze emotionele reacties beperkt. 

Denk dus aan je frontale kwab als de zetel van je geweten, of je creatieve centrum. 

Nu is de rest van de hersenen nog verder onderverdeeld. Bijvoorbeeld, de achterkant van je hersenen, de achterhoofdskwab, of de visuele cortex, is waar je zicht of ruimtelijke oriëntatie verwerkt. Er zijn gebiedjes in delen van je hersenen waarmee je bepaalde dingen met je lichaam kunt voelen, of om motorische functies of bewegingen op te roepen of te beginnen, of hersengebieden waarmee je langetermijnherinneringen kunt maken en onderscheid kunt maken tussen jezelf en niet-zelf. 

Maar het hele brein is geografisch in kaart gebracht en stel je voor dat dat eerste brein dat deel van het brein is waarmee je nieuwe dingen kunt leren, en om nieuwe ervaringen op te doen. Dus elke keer dat je iets nieuws leert, maak je nieuwe verbindingen in je brein.

Leren is "nieuwe synaptische verbindingen smeden". In een aantal van de nieuwste onderzoeken in de neurowetenschappen die zeggen dat een uur concentratie op één concept of idee, letterlijk het aantal verbindingen in je hersenen verdubbelt, produceert letterlijk fysiek bewijs als gevolg van je interactie in de omgeving.

Dus al deze filosofie, deze intellectuele gegevens, deze theorie, deze kennis is opgeslagen in die neocortex die je denkende brein wordt genoemd. 

De volgende stap is nu die kennis, toe te passen, te personaliseren, te demonstreren, om die kennis op de een of andere manier te initiëren. 

En als je dit op de juiste manier doet en je kunt je gedrag afstemmen op je intenties, dan kan je je acties overeenstemmen met je gedachten. 

Je kunt je geest en lichaam laten samenwerken. Je krijgt een nieuwe ervaring. Als je nu midden in een ervaring zit, sluiten al je vijf zintuigen je aan op de omgeving. En terwijl al die sensorische informatie terugkeert naar je hersenen, beginnen de oerwouden van neuronen zich te organiseren in patronen en netwerken. Ervaring verrijkt dan de filosofische circuits in je hersenen. En wanneer die neuronen netwerken beginnen te vormen, beginnen de tweede hersenen, de limbische hersenen, de emotionele hersenen, de chemische hersenen, de zoogdierhersenen, een chemische stof te maken. 

En die chemische stof wordt een gevoel of een emotie genoemd. Dus op het moment dat je je grenzeloos en onbeperkt voelt, op het moment dat je je overvloedig voelt, op het moment dat je je vrij voelt van elke ervaring leer je je lichaam chemisch om te begrijpen wat met je geest intellectueel wordt begrepen. 

 En op dat moment belichaam je de waarheid van die filosofie. En omdat er nieuwe informatie uit de omgeving binnenkomt, begin je letterlijk je genetische bestemming te veranderen door nieuwe genen en nieuwe manieren aan te geven. En het is het limbische brein of het chemische brein dat die chemicaliën begint te produceren. Zodat je lichaam chemisch wordt geïnstrueerd om te begrijpen wat met je geest intellectueel wordt begrepen. 

Het limbische brein ook enkele andere functies. Het is de zetel van je autonome zenuwstelsel. En denk aan je autonome zenuwstelsel als je automatische zenuwstelsel. Dit is het deel van de hersenen dat onbewust de bloedsuikerspiegel, hormoonspiegels, temperatuur, ademhaling en hartslag regelt. Dit is het deel van de hersenen dat ons automatisch leven geeft. En dus wanneer je die chemische stof begint te maken uit een ervaring, begint de emotionele handtekening van die ervaring je lichaam op de een of andere manier te veranderen. Als je die ervaring een keer hebt kunnen creëren, zou je deze opnieuw moeten kunnen maken. En als je elke ervaring keer op keer kunt recreëren, begin je neuro-chemisch geconditioneerd te worden, je lichaam en geest beginnen als één te werken. En als je zo vaak iets hebt gedaan dat je lichaam nu weet hoe het moet, evenals je geest. 

Dat is aangeboren in jou. het is een tweede natuur. Het is gemakkelijk, het is automatisch, het is vertrouwd. Je hebt het zelfs zo vaak gedaan, dat je er niet meer bewust over hoeft na te denken. Dus dat begint een onderbewust programma te worden. Dus je weet dat je het doet, maar je weet niet hoe je weet hoe en wanneer. Je zou nu kunnen zeggen dat je een vaardigheid of een gewoonte ontwikkelt. Met andere woorden, je begint die filosofie onder de knie te krijgen. En je gaat naar een nieuwe staat van zijn. En als je dit goed doet, keer op keer, activeer je dat derde brein, je cerebellum genaamd. Dit is het deel van de hersenen dat ervoor zorgt dat je begint met het ontwikkelen van zogenaamde impliciete herinneringen of niet-declaratieve herinneringen, waarbij je zo vaak iets hebt gedaan dat je er niet langer bewust over hoeft na te denken. Het is wie je bent. Het is dus onze taak om van kennis naar ervaring te gaan, naar wijsheid, van geest, naar lichaam, naar ziel, om het met je hoofd te leren, het met je handen toe te passen en het uit je hoofd te kennen. 

Laten we het hebben over verschillende manieren waarop de hersenen werken. 

We hebben allemaal gehoord dat wanneer je een bepaald aantal neuronen in je hersenen verliest, die neuronen nooit meer terugkomen. Maar er is een opkomend wetenschapsgebied dat neurogenese wordt genoemd. En neurogenese betekent letterlijk de groei van nieuwe neuronen.

En uit ons onderzoek is gebleken dat wanneer mensen nieuwe dingen beginnen te leren en nieuwe ervaringen opdoen, ze niet alleen nieuwe synaptische verbindingen in hun brein gaan cultiveren, maar ook daadwerkelijk de groei van nieuwe neuronen als resultaat van die nieuwe ervaringen en leren activeert. Er is zelfs ontdekt dat we binnen vier dagen de genprocessen beginnen te activeren die veranderen. Dus de studies die begin 1900 werden gedaan, zeiden dat er geen neuronen in de hersenen kunnen groeien. Die wetenschappers bestudeerden knaagdieren in een onveranderlijke omgeving. Dus als knaagdieren zich in een onveranderlijke omgeving bevinden en er geen nieuwe stimulatie is, zijn er geen nieuwe activiteiten, zijn er geen nieuwe ervaringen dan zullen hun hersenen hetzelfde blijven.

Laten we het nu over jou hebben.

Als je elke dag dezelfde gedachten denkt, en voor het grootste deel zijn de meeste mensen 80% tot 90% van hun gedachten dezelfde gedachten als de dag ervoor en je biologie, je neurocircuit, je neurochemie, je hormonen en zelfs je gen expressie is gelijk aan hoe je denkt, hoe je handelt en hoe je je voelt. 

Met andere woorden, alles blijft hetzelfde in het lichaam als je hetzelfde blijft. 

Dat roept dan de vraag op: is het mogelijk dat nieuwe gedachten die leiden tot nieuwe keuzes die leiden tot nieuw gedrag dat nieuwe ervaringen creëert die leiden tot nieuwe emoties, nieuwe gevoelens, die nieuwe gedachten kunnen inspireren, je biologie beginnen te veranderen? Zou je dan significante veranderingen in de hersenen en het lichaam gaan zien?

 Er is voldoende bewijs dat wanneer jij verandert, alles om je heen verandert. 

Het volgende concept is dat van coherentie. En denk aan coherentie als ritme of of zijn synchronisatie mensen die dagelijks leven door de hormonen van stress. En voor de meeste mensen is dat 70% van de tijd. En als je in stress leeft, leef je in overlevingsmodus. En wanneer je een bedreiging in je externe omgeving waarneemt, wanneer je een gevaar waarneemt, heb je de perceptie van iets dat erger kan worden. Het zet dat primitieve zenuwstelsel aan dat je vecht- of vluchtsysteem wordt genoemd. En als je stress hebt, probeer je altijd een resultaat te beheersen of te voorspellen. Dus mensen die onder grote druk leven, hebben die chemicaliën, die noodchemicaliën en verleggen hun aandacht heel snel, van één persoon in hun leven, naar een andere persoon in hun leven naar iets op een bepaald moment, naar vergaderingen naar plaatsen waar ze heen moeten. En elk van die elementen die in hun externe omgeving bekend zijn, zijn neurologische netwerken die worden weerspiegeld in hun hersenen. 

Dus onder de urgentie en de opwinding van de stresshormonen, beginnen we onze aandacht van één persoon naar één ding te verplaatsen, we activeren deze individuele circuits. En als een bliksemstorm in de wolken, beginnen de hersenen heel onsamenhangend te schieten, heel onsamenhangend. En als de hersenen onsamenhangend zijn, ben je onsamenhangend. En als de hersenen niet werken, dan werk je niet goed. En het is deze toestand die ervoor zorgt dat de hersenen niet meer goed gaan functioneren, verschillende compartimenten van de hersenen synchroniseren niet meer. 

Hoe kan je meer orde en samenhang in je brein creëren? Als dit op de juiste manier doen, zonder de hulp van een of andere medicatie of een vorm van externe therapie, kun je je hersenen beter laten werken. 

Als je brein functioneert, begin je de wereld heel anders te zien. En samenhang of coherentie is dan wanneer de hersenen die verschillende gemeenschappen van neuronen beginnen te verenigen die ooit waren onderverdeeld. Plots zie je de voorkant van de hersenen resoneren en beginnen te oscilleren met de achterkant van de hersenen. 

De rechterkant van de hersenen begint te synchroniseren met de linkerkant van de hersenen. En het brein begint te functioneren in een meer holistische toestand, en wat synchroniseert in de hersenverbindingen in de hersenen. En ineens begin je je meer heel te voelen. 

Wanneer een persoon leeft op de stresshormonen van stress zijn er maar drie dingen die het primitieve zenuwstelsel wil doen als je leeft om te overleven: vluchten, vechten of verstoppen of bevriezen. En omdat sociale regels zeggen dat je niet kunt vechten, je niet kunt rennen of je kunt verbergen zeggen mensen vaak dat ze op het gas stappen omdat dat noodsysteem hen zegt op te treden. En toch zitten ze in een vergadering, in de auto met hun kinderen, met iemand aan de telefoon. En het zijn die stresshormonen die het hart beginnen te activeren om te racen omdat bloed in die toestand naar de ledematen moet worden gepompt. Maar je stapt op het gas en tegelijkertijd trap je op de rem en begint het hart onsamenhangend te functioneren. En als je hart onsamenhangend functioneert, vertrouw je niet meer op jezelf. En plotseling begint het hart heel, heel inconsistente berichten naar de hersenen te sturen. En je begint in ziekte of in disbalans te komen.

Als mensen leren hoe ze hartcoherentie kunnen creëren, en hersencoherentie kunnen creëren, en de coherentie tussen hun hart en hun hersenen kunnen synchroniseren, begin je significante veranderingen te zien, niet alleen in hun gezondheid, maar in hun leven. 

Op dezelfde manier betekent dat wanneer je begint om hersen- en hartcoherentie te creëren, er meer energie naar de hersenen gaat. En die energie zorgt er dan voor dat de hersenen functioneren vanaf een hoger bewustzijnsniveau.

En niet alleen een kleine verandering in energie, maar een significante verandering in energie. Dit gebeurt, onafhankelijk van het gebruik van een dieet of het veranderen van iets aan jezelf of aan lichaamsbeweging. 

Dit gaat over alleen denken, in staat zijn om meer orde te creëren in de communicatie tussen je hart en je hersenen. En als je dat doet, heb je meer energie in je hersenen om uit te voeren in je leven, om meer aanwezig te zijn, om betere beslissingen te nemen, om verder te denken dan de beperkingen of de omstandigheden in je omgeving. 

Om ervoor te zorgen dat mensen echt belangrijke veranderingen in hun leven beginnen te maken, moeten ze voorbij de herinnering aan zichzelf gaan. 

Je persoonlijkheid creëert je persoonlijke realiteit. En je persoonlijkheid bestaat uit hoe je denkt, hoe je handelt en hoe je je voelt. Dus de huidige persoonlijkheid, jouw naam, die deze tekst leest, heeft de huidige persoonlijke realiteit gecreëerd die jouw leven heet. Dat betekent dat als je een nieuwe persoonlijke realiteit of een nieuw leven wilt creëren, je je persoonlijkheid moet veranderen. En als je begint na te denken over hoe je hebt nagedacht, merk dan op hoe je hebt gehandeld en hoe je je voelde. 

Het observeren van die toestanden van lichaam en geest begint los te komen van alles wat in je leven bekend is. Dus als je iets nieuws in je leven wilt creëren, zou je voorbij je huidige identiteit of persoonlijkheid moeten komen. En wanneer je dit begint toe te passen, zul je aanzienlijke veranderingen zien, niet alleen binnenin je, maar in de wereld om je heen. 

Bij het bestuderen van hersenen in het proces van verandering en transformatie is gebleken, dat wanneer je je leven analyseert met een verontrustende emotie, dat je je hersenen elke keer slechter zult maken. Denk hier eens over na. Emoties zijn een opname uit het verleden. Ze zijn het eindproduct van ervaringen uit het verleden. En als je je leven leidt vanuit een bekende emotie, en die emotie wordt typisch gedreven door de stresshormonen, zolang je binnen die emotie denkt, kunnen we dan zeggen dat je in het verleden denkt en dat het niet de oplossing voor je problemen is om binnen die emotie te denken. 

Het overstijgt jezelf en begint de emotie te overstijgen en als je dat doet, ga je voorbij je verleden en nu kijk je niet langer naar je toekomst of jezelf door de lens van de haast, de bijwerking daarvan is dat je mogelijkheden begint te zien die je nog nooit eerder hebt gezien. 

Mensen leren hoe ze boven zichzelf uit kunnen komen, en hen leren hoe ze de normale analytische processen van hoe we beginnen te veranderen te stoppen en hen een andere manier te leren om dit te doen, begint significante en meetbare veranderingen in hun leven te veroorzaken. Met andere woorden, het duurt lang voor jou als persoonlijkheid om je persoonlijkheid te veranderen. Het duurt lang voordat het ego het ego verandert. Het duurt lang voordat een onderbewust programma, of een gewoonte verandert. 

Maar als je leert om boven jezelf uit kunnen komen, zorgt het ervoor dat je je zo bewust wordt dat je niet langer ondergedompeld wordt in 'de persoonlijkheid'. Er is iemand anders en dat is de eerste stap om te veranderen. 

Dus hoe verandert deze informatie de manier waarop we naar de wereld kijken als we gaan van denken naar doen naar zijn?

Wanneer mensen de juiste informatie beginnen te leren, en wanneer je een beetje kwantumfysica combineert met een beetje neurowetenschap met een beetje psycho-neuro-immunologie, met een beetje epigenetica, al die wetenschappen wijzen de vinger op de mogelijkheid. Dus als mensen informatie beginnen te leren, en dan die informatie aan iemand kunnen uitleggen, beginnen ze de neurologische hardware in hun hersenen te installeren ter voorbereiding op een ervaring. Ze laten hun hersenen nieuwe sequenties, nieuwe patronen en nieuwe combinaties maken. En wanneer je je hersenen anders laat werken, verander je van gedachten. En hoe meer ze begrijpen wat ze doen en waarom ze het doen, hoe gemakkelijker het wordt.

Niets wordt aan bijgeloof overgelaten. Niets wordt aan het dogma overgelaten, dat wanneer mensen precies begrijpen wat ze doen en waarom, en er meer betekenis aan geven, ze er meer intentie achter zetten en betere resultaten behalen. Dus zodra mensen die informatie kunnen begrijpen vanuit een intellectueel theoretisch begrip in hun denkende neocortex, als je de omstandigheden in de omgeving kan instellen en ze de juiste instructies kan geven, en het hun gedrag kan maken dat overeenkomt met hun intenties en hun acties gelijk is aan hun gedachten, wanneer ze hun geest en lichaam laten samenwerken. Dan krijg je een soort transformatie. 

Dus wat is het neveneffect van dit proces? We zien gewone mensen over de hele wereld die het ongewone doen, in zekere zin bovennatuurlijk worden.

Ze zijn groter dan hun lichaam. Ze zijn groter dan de omstandigheden in hun omgeving. En nu is er een hele nieuwe tijdlijn. Als gevolg hiervan veranderen ze niet alleen, maar verandert ook hun leven. 

Nu je deze basisinformatie hebt over hoe de hersenen werken, gaan we kijken hoe je deze kunt gebruiken om verandering te creëren en hoe je deze op je leven kunt toepassen. 

Wat betekent het echt om te veranderen en waarom vinden zo velen van ons het zo moeilijk om te veranderen?